Inovativne tehnologije u smanjenju rizika od katastrofa: Primjeri iz Hrvatske
3 mins read

Inovativne tehnologije u smanjenju rizika od katastrofa: Primjeri iz Hrvatske

Smanjenje rizika od katastrofa postaje sve važnije u današnjem svijetu obilježenom prirodnim katastrofama. Hrvatska, kao zemlja s bogatom prirodnom baštinom i specifičnom geografskom pozicijom, suočava se s raznim prirodnim rizicima poput poplava, potresa, požara i ekstremnih vremenskih uvjeta. U takvim uvjetima, upotreba inovativnih tehnologija igra ključnu ulogu u smanjenju rizika od katastrofa i zaštiti stanovništva.

 

Sustav ranih upozorenja

 

Jedan od primjera inovativnih tehnologija koje se koriste u Hrvatskoj za smanjenje rizika od katastrofa je sustav ranih upozorenja. Sustav se temelji na naprednoj tehnologiji senzora i nadzornih sustava koji omogućuju brzo otkrivanje potencijalnih prijetnji. 

 

Primjerice, sustav ranih upozorenja za poplave koristi senzore koji mjere razinu vode u rijekama i jezerima. Kada razina vode prelazi određeni prag, sustav automatski emitira upozorenje putem SMS-a, e-pošte ili putem posebne mobilne aplikacije. Na taj način, građani i nadležne službe mogu brzo reagirati i poduzeti preventivne mjere kako bi se smanjila šteta od poplava.

 

Dronovi

 

Drugi primjer inovativne tehnologije je korištenje bespilotnih letjelica ili dronova u hitnim situacijama. Dronovi se koriste za brzo snimanje područja pogođenih katastrofom, što omogućuje brzu procjenu štete i identifikaciju kritičnih područja. 

 

Osim toga, dronovi mogu biti opremljeni termalnim kamerama za detekciju požara ili senzorima za mjerenje kvalitete zraka. Te informacije pomažu u donošenju brzih odluka i usmjeravanju pomoći tamo gdje je najpotrebnija.

 

Također, moderni sustavi za upravljanje kriznim situacijama igraju ključnu ulogu u smanjenju rizika od katastrofa. Ti sustavi integriraju podatke iz različitih izvora kao što su meteorološki podaci, senzori za praćenje zemljotresa ili informacije o stanju infrastrukture.

 

Na temelju tih podataka, sustavi mogu generirati detaljne analize i predviđanja kako bi se bolje razumjela situacija i donijele informirane odluke. Na primjer, u slučaju potresa, sustav za upravljanje kriznim situacijama može prikazati mape područja koja su najviše pogođena i identificirati potencijalno ugrožene objekte kao što su zgrade ili mostovi.

 

Umjetna inteligencija i strojno učenje

 

Jedna od najnovijih inovacija u smanjenju rizika od katastrofa je korištenje umjetne inteligencije (AI) i strojnog učenja. AI sustavi mogu analizirati ogromne količine podataka i otkriti obrasce i trendove koji pomažu u predviđanju prirodnih katastrofa s većom preciznošću.

 

Na primjer, AI može analizirati podatke o klimatskim uvjetima, seizmičkim aktivnostima i drugim relevantnim faktorima kako bi predvidio potencijalne prijetnje. Ova vrsta tehnologije omogućuje bolju pripremu i planiranje, što rezultira učinkovitijim mjerama za smanjenje rizika od katastrofa.

 

Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa prepoznaje važnost inovativnih tehnologija u suočavanju s prirodnim rizicima. Kroz suradnju s institucijama, znanstvenicima, industrijom i građanima, platforma promiče implementaciju i razvoj ovih tehnologija.

 

Cilj je iskoristiti prednosti modernih tehnologija kako bi se osigurala brza i učinkovita reakcija u slučaju katastrofe, zaštita života i imovine te smanjenje negativnih posljedica.

 

U zaključku, inovativne tehnologije igraju ključnu ulogu u smanjenju rizika od katastrofa u Hrvatskoj. Sustavi ranih upozorenja, upotreba dronova, moderni sustavi za upravljanje kriznim situacijama i primjena umjetne inteligencije pružaju važne alate za bolju pripremu, reakciju i oporavak nakon katastrofe. Daljnji razvoj i implementacija ovih tehnologija bit će ključni za jačanje kapaciteta Hrvatske u suočavanju s prirodnim rizicima i zaštitu stanovništva.