27 svibnja, 2024
4 mins read

Uloga građana u smanjenju rizika od katastrofa: Važnost informiranosti i uključivanja

  Smanjenje rizika od katastrofa nije samo odgovornost državnih institucija i organizacija civilne zaštite, već također zahtijeva aktivno sudjelovanje građana. Informiranost i uključivanje građana ključni su faktori u uspješnom smanjenju rizika od katastrofa. Kroz svoju svakodnevnu interakciju s okolinom i sudjelovanje u preventivnim aktivnostima, građani igraju ključnu ulogu u stvaranju otpornijih i sigurnijih zajednica.   […]

3 mins read

Sredstva za Hrvatsku platformu za smanjenje rizika od katastrofa

Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa (CPDRR) vitalna je inicijativa usmjerena na povećanje otpornosti i spremnosti zemlje u slučaju prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Osnovana od strane hrvatske Vlade u suradnji s različitim dionicima, CPDRR ima ključnu ulogu u smanjenju utjecaja katastrofa i osiguravanju sigurnosti i dobrobiti svojih građana. Financiranje Hrvatske platforme […]

2 mins read

Smanjenje rizika od katastrofa

Smanjenje rizika od katastrofa (DRR) odnosi se na sustavne napore i mjere koje se poduzimaju kako bi se smanjili potencijalni utjecaji prirodnih i ljudski izazvanih opasnosti na zajednice, infrastrukturu i okoliš. Cilj DRR-a je povećati otpornost i promicati održivi razvoj identificiranjem ranjivosti, procjenom rizika i provedbom strategija za sprječavanje ili ublažavanje katastrofa. Prirodne katastrofe poput […]