Nacrt Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj

 

 

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o postupku izrade Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj, Radna skupina u četvrtak, 29. listopada 2015. godine, usuglasila je Nacrt Procjene rizika od katastrofa.

U svrhu prepoznavanja, razumijevanja i boljeg upravljanja rizicima, Vlada Republike Hrvatske Odlukom je zadužila Državnu upravu za zaštitu i spašavanje te ostale dionike po rizicima iz njihovog djelokruga rada da izrade Procjenu rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj.

Aktivnosti na izradi prve nacionalne Procjene rizika od katastrofa intenzivirale su se 2013. godine te je ona, izuzev nacionalne obaveze i obaveza prema Europskoj komisiji.

Državna uprava izradila je Smjernice za izradu Procjene rizika na području Republike Hrvatske te je, njihovim usuglašavanjem, otvoren postupak rada na dokumentu.

U postupku je ova Uprava koordinirala rad sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poljoprivredu, graditeljstvo, zdravlje, zaštitu okoliša, obranu i unutarnje poslove. Predstavnici većine tih tijela su u području nadležnosti koordinirali izradu scenarija rizika, proveli analizu rizika te koordinirali rad nositelja i izvršitelja koje su uključili u njihovu obradu iz područja nadležnosti tijela.

Više o čitavom procesu možete naći ovdje te na stranicama Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

 

Prezentacija

Odluka Vlade RH

Procjena rizika od katastrofa

 

 

Ostvaren napredak na izradi Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj

U svrhu prepoznavanja, razumijevanja i boljeg upravljanja rizicima, Vlada Republike Hrvatske Odlukom o postupku izrade Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene zadužila je Državnu upravu za zaštitu i spašavanje te ostale dionike po rizicima iz njihovog djelokruga rada da izrade Procjenu rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj (Procjena). S obzirom na složenost postupka izrade Procjene te da je po prvi put potrebno primijeniti novu metodologiju, potrebna ekspertiza razvija se paralelno s radom na dokumentu, što je veliki izazov za sve sudionike u tom postupku.

Hrvatska ima obavezu izraditi i usvojiti Procjenu rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj do kraja 2015. godine. Aktivnosti na izradi Procjene intenzivirale su se već krajem 2013. godine kada smo definirali i akcijski plan izrade Procjene rizika.

Izrada Procjene započela je zajedničkim sastankom svih zainteresiranih sektora i predstavnika vladinih i nevladinih organizacija i institucija. Tijekom sastanka predstavljen je nacrt Smjernica za izradu procjene rizika od katastrofa te posebno stavljen naglasak na kriterije za prikaz posljedica i nivoa rizika kako bi se prikupilo što više komentara i prijedloga s ciljem izrade što kvalitetnijeg dokumenta.

Koordinatori za obradu svakog pojedinog (od 11) rizika imali su zadatak:

-          prikupiti podatke o prijetnji i mogućim posljedicama katastrofe za odabrani scenarij i čitav teritorij Republike Hrvatske

-          osmisliti metodologiju izračuna rizika

-          obraditi scenarije za svaki rizik (najvjerojatniji i najgori mogući)

  • scenariji opisuju reprezentativne neželjene događaje koji mogu imati posljedice relevantne za Republiku Hrvatsku.

-          izračunati rizik za svaki od scenarija koristeći odabranu metodologiju i određene kriterije za razinu države

-          izračunati rizik za svaku od županija koristeći odabranu metodologiju i određene kriterije za razinu županije

  • rizici za svaku od županija neće se opisivati u scenarijima već isključivo prikazivati na karti, izračunati su metodologijom odabranom za svaki rizik, ali su posljedice izražene prema kriterijima određenim za razinu županije.

Ovi se zadaci privode kraju, a tijek izrade procjene možete pratiti na stranicama Hrvatske platforme za smanjenje rizika do katastrofa (www.platforma.hr).

Ovdje možete preuzeti sažetak dosadašnjeg rada na Procjeni rizika od katastrofa koji u vrlo kratkim crtama sažima sve scenarije odnosno rezultate izračuna rizika.

Procesi i metodologije procjenjivanja i analiziranja rizika neprestano se razvijaju, stoga Procjena predstavlja stanje s danom njezinog usvajanja.

Tekstovi ovog sažetka sadrže kratke opise scenarija i konteksta u koji su postavljeni te rezultate izračuna rizika kao i njihove kartografske prikaze. Sažeci ne sadrže metodologiju izračuna rizika ni izvore podataka, oni će biti dijelom konačnog dokumenta Procjene rizika od katastrofa.

Kako proces izrade Procjene još uvijek traje nedostaje još ključnih dijelova na koje će se Glavna radna skupina fokusirati u narednim mjesecima. Upravo zbog toga ovdje predstavljeni dokument nije sažetak Procjene već samo predstavljanje dosadašnjih rezultata Radne skupine za izradu procjene rizika.

Konačni dokument sadržavati će više informacija o utjecaju klimatskih promjena na svaki od rizika, rizici će se evaluirati i rangirati i Procjena će predstaviti i određene zaključke kao i preporuke koje će se koristiti pri izradi Strategije za smanjenje rizika od katastrofa, ali i pri svakoj sljedećoj Procjeni rizika od katastrofa.

Rad na ovom dokumentu nikad ne završava, bilo da je razlog razvoj novih metodologija, identifikacija novih rizika, dostupnost novih podataka i spoznaja ili trogodišnja obveza izrade novih procjena zemalja članica Europske unije. Svaki korak i stadij procesa izrade, bilo napredak ili izmjena moći ćete pratiti na ovim stranicama.

 

Dokument:

Sažetak dosadašnjeg rada na Procjeni rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj

 

 

Donesene Smjernice za izradu Procjene rizika od katastrofa

 

Donesene Smjernice za izradu Procjene rizika od katastrofa

 

Ugroze RH 2

 

U skladu sa Akcijskim Planom izrade Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku Državna uprava za zaštitu i spašavanje donijela je Smjernice za izradu procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj.

Glavna radna skupina za izradu procjene rizika do sada je, na temelju preliminarne procjene i identificiranih rizika, odredila rizike koji će se obrađivati u sljedećem razdoblju te radne skupine koje će obrađivati navedene rizike:

 1. Potres (Koordinator: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja)
 2. Požari otvorenog tipa (Koordinator: Državna uprava za zaštitu i spašavanje)
 3. Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela (Koordinator: Ministarstvo poljoprivrede)
 4. Suša (Koordinator: Ministarstvo poljoprivrede)
 5. Ekstremne temperature (Koordinator: Ministarstvo zdravlja)
 6. Snijeg i led (Koordinator: Državni hidrometeorološki zavod)
 7. Industrijske nesreće (Koordinator: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode)
 8. Epidemije i pandemije (Koordinator: Ministarstvo zdravlja)
 9. Bolesti bilja (Koordinator: Ministarstvo poljoprivrede)
 10. Bolesti životinja (Koordinator: Ministarstvo poljoprivrede)
 11. Zaslanjivanje kopna (Koordinator: Ministarstvo poljoprivrede)

U narednom razdoblju (sukladno Smjernicama za izradu Procjene rizika, Akcijskom planu izrade Procjene te dogovoru na sastancima sa svim sudionicima u izradi održanom 07. travnja kao i Glavne radne skupine za izradu Procjene rizika održanom 21. svibnja 2014. godine) potrebno je prije svega prikupiti potrebne podatke za daljnju analizu određenih rizika te pristupiti izradi njihovih scenarija.

Ovo su naredni koraci u izradi Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj za navedene radne skupine, odnosno njihove koordinatore, nositelje i izvršitelje:

 1. Nastaviti s radom u grupama – nositelji i izvršitelji
 2. Identificirati i prikupiti sve podatke potrebne za izradu scenarija, matrica i karata (u elektronskom obliku)
 3. Izraditi kompletne scenarije prema obrascu
  1. najvjerojatniji neželjeni događaj – događaj velike vjerojatnosti s posljedicama od značaja za Republiku Hrvatsku koje ne moraju nužno imati visok nivo neželjenih posljedica
  2. događaj s najgorim mogućim posljedicama – realan događaj s malom vjerojatnošću ali s katastrofalnim posljedicama za Republiku Hrvatsku
 4. Izraditi matricu rizika temeljem scenarija
  1. za svaki rizik/scenarij
  2. za svaku društvenu vrijednost
  3. kombiniranu matricu (sve tri društvene vrijednosti)
 5. Mjesečno o učinjenom izvještavati (putem elektroničke pošte osobe iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje, sukladno prilogu: Popis koordinatora za pojedine rizike)
 6. Pratiti Akcijski plan

Rizici koji u ovoj fazi nisu odabrani neće se razrađivati, no stručnost njihovih koordinatora, nositelja odnosno izvršitelja svakako će biti potrebna prilikom identifikacije i razrade složenih rizika kao i narednih godina kada će se obrađivati više rizika.

 

Ovdje su priloženi sljedeći dokumenti na korištenje sudionicima u izradi procjene rizika:

 

 

Kalendar

Nema događaja u kalendaru
LISTOPAD 2018
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dječji kutak

skupa likovni

 

Internet forum

Pokrenuli smo forum za razmjenu mišljenja, te iznošenje stavova, prijedloga i postignuća koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa.
Internet forum