Svjetski dan zaštite okoliša

Jučer smo obilježili Svjetski dan zaštite okoliša koji se obilježava u spomen na 5. lipnja 1972. godine kada je u Stockholmu održana konferencija UN-a koja je usvojila Program zaštite okoliša UN-a.

Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša prvenstveno nas potiče na savjesno i odgovorno ponašanje prema očuvanju prirode, tj. jedinog planeta kojeg imamo i to kroz aktivnu ulogu u održivom razvoju. Održivi razvoj je koncept koji integrira gospodarski uspjeh, kvalitetu okoliša i društvenu odgovornost. Jedan od glavnih ciljeva na nacionalnoj i međunarodnoj razini je unaprijediti gospodarski sustav u smislu učinkovitijeg korištenja resursa i energije.

Tema ovogodišnje obljetnice Svjetskog dana zaštite okoliša održana je pod motom „Borba protiv onečišćenja zraka". Poboljšanju kvaliteti zraka možemo pridonijeti svakodnevnim navikama poput:

  • korištenjem javnog prijevoza, električnog/hibridnog vozila ili bicikla;
  • smanjenjem konzumacije mesa i mliječnih proizvoda kako bismo utjecali na smanjenje emisije metana;
  • štednjom energije (npr.možemo isključiti kućanske aparate kada ih ne koristimo);
  • recikliranjem otpada;
  • prelaskom na visoko učinkovite sustave za grijanje ili hlađenje

Politika zaštite okoliša

Politikom zaštite okoliša smatra se djelovanje organizacija i/ili zajednica kojom se definiraju ciljevi koji se žele postići u upravljanju kvalitetom okoliša. Ti ciljevi moraju biti mjerljivi kako bi se uvidjelo koliko uspješno se ostvaruje politika. Danas se politika okoliša smatra kao javno upravljanje okolišem.

Ciljevi politike zaštite okoliša obuhvaćaju:

  • provedbu politike održivog razvoja;
  • očuvanje biološke raznolikosti;
  • racionalno korištenje prirodnih resursa;
  • provedbu normi zaštite okoliša i jačanje međunarodne suradnje;
  • smanjenje svakog rizika za okoliš

Jedno od temeljnih načela na kojima se danas razvija politika zaštite okoliša je tzv. "4R" načelo: Reduce (smanji), Reuse (ponovno upotrijebi), Recicle (recikliraj) i Replace (zamijeni) načelo.

Uspješnim upravljanjem okolišem, smatra se da politika zaštite okoliša mora biti dio gospodarskog razvoja koja se provodi kroz različite norme i ciljeve čije definiranje ovisi o razini društvenog i gospodarskog razvoja pojedine zemlje te ekološke svijesti društva u cjelini.

Zaštita okoliša = smanjenje rizika od katastrofa

Odnos čovjeka prema okolišu se kroz povijest mijenjao. U razdobljima poljoprivredne proizvodnje, smatralo se da je okoliš neiscrpan. Tek pojavom industrijalizacije i razvojem tehnologije, ukazala se potreba za zaštitom okoliša. Krajem prošlog stoljeća osvijestila se potreba za očuvanjem okoliša donošenjem normi te strategijom očuvanja okoliša kroz multidisciplinaran pristup kroz održivi razvoj, tzv. racionalno korištenje okoliša. Čovjek svojim djelovanjima u sve većoj mjeri utječe na okoliš iskorištavanjem prirodnih resursa (energija, hrana i sl.) te stvaranjem različitih onečišćenja (emisije onečišćujućih tvari u zrak, vode i tlo te stvaranjem otpada) nanoseći velike pritiske koji negativno utječu na okoliš. Ljudsko djelovanje značajno pridonosi klimatskim promjenama koje povećavaju rizike vezano za prirodne katastrofe. Klimatske promjene uzrokuju veliku prijetnju pri zaštiti šuma kada su u pitanju katastrofe kao što su požari. Šumski požari također su velika prijetnja te uzrokuju veliku štetu. Visoke temperature i duga sušna razdoblja utječu na zapaljivost vegetacije i stvaraju uvjete za širenje požara.Šume su ključne za ekosustav, a njihovo održivo upravljanje od je velike važnosti za borbu protiv klimatskih promjena.

Zaštita okoliša je sastavni dio provedbe mjera smanjenja rizika od katastrofa. Glavnu ulogu u smanjenju rizika od katastrofa imaju procjene rizika, zakonodavstvo u području zaštite okoliša te programi prilagodbe klimatskim promjenama. Cilj je podići otpornost na klimatske promjene te katastrofe. Provođenjem mjera smanjenja rizika od katastrofa osiguravamo "održivost" održivog razvoja.

natural-disasters-by-type v6 850x600

Klimatske promjene donose nam daljnje zagrijavanje planeta kao i promjene povezane s temperaturom te sve značajnije negativne učinaka na ljude. Sustav prilagodbe klimatskim promjena mora nam postati jedan od prioriteta. Prilagodba klimatskim promjenama trebala bi potaknu daljnje jačanje suradnje kroz sustave ranog upozoravanja, spremnosti na izvanredne situacije te katastrofe. Prilagodba klimatskim promjenama i smanjenje rizika od katastrofa su usko povezana područja, stoga je bitno još jače povezivanje tih dvaju područja kako bi smanjili sadašnje i spriječili pojavljivanje novih rizika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteti Hrvatske platforme

 
 

Kalendar

Nema događaja u kalendaru
PROSINAC 2019
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dječji kutak

skupa likovni

 

Internet forum

Pokrenuli smo forum za razmjenu mišljenja, te iznošenje stavova, prijedloga i postignuća koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa.
Internet forum