Donesene Smjernice za izradu Procjene rizika od katastrofa

 

Donesene Smjernice za izradu Procjene rizika od katastrofa

 

Ugroze RH 2

 

U skladu sa Akcijskim Planom izrade Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku Državna uprava za zaštitu i spašavanje donijela je Smjernice za izradu procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj.

Glavna radna skupina za izradu procjene rizika do sada je, na temelju preliminarne procjene i identificiranih rizika, odredila rizike koji će se obrađivati u sljedećem razdoblju te radne skupine koje će obrađivati navedene rizike:

 1. Potres (Koordinator: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja)
 2. Požari otvorenog tipa (Koordinator: Državna uprava za zaštitu i spašavanje)
 3. Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela (Koordinator: Ministarstvo poljoprivrede)
 4. Suša (Koordinator: Ministarstvo poljoprivrede)
 5. Ekstremne temperature (Koordinator: Ministarstvo zdravlja)
 6. Snijeg i led (Koordinator: Državni hidrometeorološki zavod)
 7. Industrijske nesreće (Koordinator: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode)
 8. Epidemije i pandemije (Koordinator: Ministarstvo zdravlja)
 9. Bolesti bilja (Koordinator: Ministarstvo poljoprivrede)
 10. Bolesti životinja (Koordinator: Ministarstvo poljoprivrede)
 11. Zaslanjivanje kopna (Koordinator: Ministarstvo poljoprivrede)

U narednom razdoblju (sukladno Smjernicama za izradu Procjene rizika, Akcijskom planu izrade Procjene te dogovoru na sastancima sa svim sudionicima u izradi održanom 07. travnja kao i Glavne radne skupine za izradu Procjene rizika održanom 21. svibnja 2014. godine) potrebno je prije svega prikupiti potrebne podatke za daljnju analizu određenih rizika te pristupiti izradi njihovih scenarija.

Ovo su naredni koraci u izradi Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj za navedene radne skupine, odnosno njihove koordinatore, nositelje i izvršitelje:

 1. Nastaviti s radom u grupama – nositelji i izvršitelji
 2. Identificirati i prikupiti sve podatke potrebne za izradu scenarija, matrica i karata (u elektronskom obliku)
 3. Izraditi kompletne scenarije prema obrascu
  1. najvjerojatniji neželjeni događaj – događaj velike vjerojatnosti s posljedicama od značaja za Republiku Hrvatsku koje ne moraju nužno imati visok nivo neželjenih posljedica
  2. događaj s najgorim mogućim posljedicama – realan događaj s malom vjerojatnošću ali s katastrofalnim posljedicama za Republiku Hrvatsku
 4. Izraditi matricu rizika temeljem scenarija
  1. za svaki rizik/scenarij
  2. za svaku društvenu vrijednost
  3. kombiniranu matricu (sve tri društvene vrijednosti)
 5. Mjesečno o učinjenom izvještavati (putem elektroničke pošte osobe iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje, sukladno prilogu: Popis koordinatora za pojedine rizike)
 6. Pratiti Akcijski plan

Rizici koji u ovoj fazi nisu odabrani neće se razrađivati, no stručnost njihovih koordinatora, nositelja odnosno izvršitelja svakako će biti potrebna prilikom identifikacije i razrade složenih rizika kao i narednih godina kada će se obrađivati više rizika.

 

Ovdje su priloženi sljedeći dokumenti na korištenje sudionicima u izradi procjene rizika:

 

 

Koordinacija za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom Vlade Republike Hrvatske prihvatila je Zaključke V. Konferencije Hrvatske platforme

 

25. ožujka 2014. godine Koordinacija za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom Vlade Republike Hrvatske prihvatila je Zaključke V. Konferencije Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

Tijela zadužena za provedbu zadaća iz Zaključaka V. Konferencije dobila su zadaću provesti aktivnosti te o provedenim aktivnostima izvještavati koordinatora aktivnosti Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa - Državnu upravu za zaštitu i spašavanje koja će o realizaciji izvještavati Vladu Republike Hrvatske na godišnjoj bazi.

 

Prihvaćanje zaključaka

Zapisnik sa sjednice Odbora HP

 

Održana radionica ispunjavanja UNISDR-ova HFA upitnika

HFA Monitor 2

 

2005. godine rezultat „Svjetske konferencije o smanjenju rizika od katastrofa“ UN–a, bio je „Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters“, odnosno hrvatski „Hyogo okvirni plan djelovanja od 2005. do 2015. godine: Izgradnja otpornosti naroda i zajednica od katastrofa“, kojim se definiraju pravci djelovanja u razvitku zaštite i spašavanja u svijetu za razdoblje do 2015. godine. Unutar tog razdoblja UN ISDR ured redovito provjerava stanje u državama potpisnicama, a ove je godine, pri isteku desetogodišnjeg razdoblja potrebno ispuniti detaljan upitnik uz suradnju svih tijela odgovornih za dio smanjenja rizika od katastrofa.

Početkom travnja relevantnim institucijama proslijeđen je dio upitnika te ih je Državna uprava za zaštitu i spašavanje zamolila za doprinos pri ispunjavanju upitnika.

Kako bi potakla raspravu o izazovima pred kojima se institucije zadužene za dio smanjenja rizika od katastrofa u Hrvatskoj nalaze, Državna uprava za zaštitu i spašavanje organizirala je radionicu utvrđivanja stanja smanjenja rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj na temelju pitanja iz upitnika Hyogo okvirnog plana djelovanja.

Radionica je održana 02. lipnja 2014. godine kada se raspravljalo o općenitim izazovima s kojima su institucije suočene tijekom svog rada na smanjenju rizika od katastrofa, odnosno odgovoru na katastrofe.

Ovo je prva takva radionica organizirana kako bi se dobila što realnija slika uz sudjelovanje svih relevantnih sektora u ispunjavanju upitnika, a rezultati će doprinijeti i budućoj kvalitetnijoj Strategiji smanjenja rizika od katastrofa.

Sažetak prijedloga odgovora na pitanja u upitniku i prijedloga ciljeva Republike Hrvatske za naredno razdoblje biti će poslan sudionicima na pregled i odobrenje, a konačna verzija stavljena i na stranicu Hrvatske Platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

2013-15-National-HFA-Monitor-Guidance-Note_1_MG.pdf

Kalendar

Nema događaja u kalendaru
PROSINAC 2019
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dječji kutak

skupa likovni

 

Internet forum

Pokrenuli smo forum za razmjenu mišljenja, te iznošenje stavova, prijedloga i postignuća koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa.
Internet forum