Ostvaren napredak na izradi Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj

U svrhu prepoznavanja, razumijevanja i boljeg upravljanja rizicima, Vlada Republike Hrvatske Odlukom o postupku izrade Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene zadužila je Državnu upravu za zaštitu i spašavanje te ostale dionike po rizicima iz njihovog djelokruga rada da izrade Procjenu rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj (Procjena). S obzirom na složenost postupka izrade Procjene te da je po prvi put potrebno primijeniti novu metodologiju, potrebna ekspertiza razvija se paralelno s radom na dokumentu, što je veliki izazov za sve sudionike u tom postupku.

Hrvatska ima obavezu izraditi i usvojiti Procjenu rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj do kraja 2015. godine. Aktivnosti na izradi Procjene intenzivirale su se već krajem 2013. godine kada smo definirali i akcijski plan izrade Procjene rizika.

Izrada Procjene započela je zajedničkim sastankom svih zainteresiranih sektora i predstavnika vladinih i nevladinih organizacija i institucija. Tijekom sastanka predstavljen je nacrt Smjernica za izradu procjene rizika od katastrofa te posebno stavljen naglasak na kriterije za prikaz posljedica i nivoa rizika kako bi se prikupilo što više komentara i prijedloga s ciljem izrade što kvalitetnijeg dokumenta.

Koordinatori za obradu svakog pojedinog (od 11) rizika imali su zadatak:

-          prikupiti podatke o prijetnji i mogućim posljedicama katastrofe za odabrani scenarij i čitav teritorij Republike Hrvatske

-          osmisliti metodologiju izračuna rizika

-          obraditi scenarije za svaki rizik (najvjerojatniji i najgori mogući)

    • scenariji opisuju reprezentativne neželjene događaje koji mogu imati posljedice relevantne za Republiku Hrvatsku.

-          izračunati rizik za svaki od scenarija koristeći odabranu metodologiju i određene kriterije za razinu države

-          izračunati rizik za svaku od županija koristeći odabranu metodologiju i određene kriterije za razinu županije

    • rizici za svaku od županija neće se opisivati u scenarijima već isključivo prikazivati na karti, izračunati su metodologijom odabranom za svaki rizik, ali su posljedice izražene prema kriterijima određenim za razinu županije.

Ovi se zadaci privode kraju, a tijek izrade procjene možete pratiti na stranicama Hrvatske platforme za smanjenje rizika do katastrofa (www.platforma.hr).

Ovdje možete preuzeti sažetak dosadašnjeg rada na Procjeni rizika od katastrofa koji u vrlo kratkim crtama sažima sve scenarije odnosno rezultate izračuna rizika.

Procesi i metodologije procjenjivanja i analiziranja rizika neprestano se razvijaju, stoga Procjena predstavlja stanje s danom njezinog usvajanja.

Tekstovi ovog sažetka sadrže kratke opise scenarija i konteksta u koji su postavljeni te rezultate izračuna rizika kao i njihove kartografske prikaze. Sažeci ne sadrže metodologiju izračuna rizika ni izvore podataka, oni će biti dijelom konačnog dokumenta Procjene rizika od katastrofa.

Kako proces izrade Procjene još uvijek traje nedostaje još ključnih dijelova na koje će se Glavna radna skupina fokusirati u narednim mjesecima. Upravo zbog toga ovdje predstavljeni dokument nije sažetak Procjene već samo predstavljanje dosadašnjih rezultata Radne skupine za izradu procjene rizika.

Konačni dokument sadržavati će više informacija o utjecaju klimatskih promjena na svaki od rizika, rizici će se evaluirati i rangirati i Procjena će predstaviti i određene zaključke kao i preporuke koje će se koristiti pri izradi Strategije za smanjenje rizika od katastrofa, ali i pri svakoj sljedećoj Procjeni rizika od katastrofa.

Rad na ovom dokumentu nikad ne završava, bilo da je razlog razvoj novih metodologija, identifikacija novih rizika, dostupnost novih podataka i spoznaja ili trogodišnja obveza izrade novih procjena zemalja članica Europske unije. Svaki korak i stadij procesa izrade, bilo napredak ili izmjena moći ćete pratiti na ovim stranicama.

 

Dokument:

Sažetak dosadašnjeg rada na Procjeni rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj

 

 

Održana Svjetska konferencija o smanjenju rizika od katastrofa

UNWCDRR

 

14.-18. ožujka održavala se treća Svjetska konferencija o smanjenju rizika od katastrofa (World Conference on Disaster Risk Reduction - WCDRR) u Sendaiju, Japan.

Na konferenciji je donesen novi okvir za smanjenje rizika od katastrofa koji se nastavlja na Hyogo okvirni plan djelovanja 2005. -2015. godine i daje smjernice i prioritete djelovanja za sljedećih 15 godina – Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030.

S novim okvirom možete se upoznati ovdje.

 

 

 

 

Održana VI. Konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa

 

Održana VI. Konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa

 

Odbor HP 

 

22. i 23. listopada održana je VI. Konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 predstavnika središnjih tijela državne uprave, nevladinih udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem i zaštitom okoliša, drugih središnjih državnih upravnih organizacija, javnih poduzeća, velikih gospodarskih subjekata, pravnih osoba, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, jedinica regionalne i lokalne samouprave, međunarodnih organizacija, sveučilišta i drugih.

Prvi dan sudionicima su se uvodno obratili izaslanici ministra unutarnjih poslova te ministrice graditeljstva i prostornog uređenja, pomoćnica ministra unutarnjih poslova Ines Krajčak i pomoćnik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Davorin Oršanić, kao i voditelj Sektora za koordinaciju smanjenja rizika od katastrofa u UN ISDR-u (Uredu UN-a za smanjenje rizika od katastrofa) dr.sc. Neil McFarlane te ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje dr.sc. Jadran Perinić koji je otvorio Konferenciju.

 

VI Konferencija

 

U dva dana održana su predavanja u četiri tematske cjeline:

 

1. Poplave u RH, teorija i praksa, naučene lekcije

„Obrana od poplava na slivu rijeka Kupe i Save tijekom veljače i ožujka 2014. godine“, mr. sc. Zoran Đuroković, Tomislav Novosel

„Poplave u županjskoj Posavini uzrokovane puknućima savskog nasipa u svibnju 2014. godine“, Milan Mateša, Lidija Kratofil

„Oružane snage u poplavi: Što smo stvarno naučili?“, dr. sc. Stjepan Domjančić

„Iskustva evakuacije stanovništva poplavljenih područja“, Vinko Prizmić

„Poplave tijekom 2014. godine u Republici Hrvatskoj“, Dijana Oskoruš, dr. sc. Tatjana Vujnović, Željka Klemar, Toni Jurlina

„Meteorološka analiza katastrofalne poplave donjeg toka rijeke Save u svibnju 2014. godine“, dr. sc. Nataša Strelec Mahović, Tanja Renko, dr. sc. Vlasta Tutiš

„Poplava rijeke Save, županjska Posavina 2014“, Pave Medved, Željko Rupčić

„Prirodne katastrofe i prava djece: naučene lekcije iz županjske Posavine i Pounja“, mr. sc. Valentina Otmačić

„Građenje u plavnim područjima“, prof. dr. sc. Zvonimir Žagar, prof. Ljubomir Miščević

„Nadzori uporabe i održavanja građevinskih objekata hidroelektrana u Republici Hrvatskoj“, Damir Borović

 

2. Smanjenje rizika od katastrofa i razvojne politike na nacionalnoj i lokalnoj razini

„Uloga policije u krizama izazvanim katastrofama“, Vlado Dominić

„Izrada „Plana upravljanja rizicima od katastrofa za kulturno dobro“ na primjeru dvorca Batthyany, Ludbreg, prema metodologiji Sveučilišta Ritsumeikan“, Saša Tkalec

 

3. Kritična infrastruktura

„Spremnost Republike Hrvatske za obranu i saniranje posljedica napada na informacijsku sigurnost“, mr. sc. Predrag Pale, akademik Božidar Liščić

„Prijedlog strategije informiranja stanovništva tijekom kriznih situacija“, Ozren Ilijaš, Kristina Mulić

 

4. Smanjenje rizika od katastrofa nakon 2015. godine

„Javno-privatno partnerstvo u smanjenju rizika od katastrofa“, dr. sc. Robert Mikac

„Sigurnosni aspekti vode – resurs budućnosti Republike Hrvatske“, Niko Fabris

 

VI. Konferencija Hrvatske platforme je zatvorena sa prijedlogom zaključaka, na koje komentare i ispravke prihvaćamo do 14. studenog 2014. godine na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. nakon čega ih odobrava i donosi Odbor Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

 

Logo mail

Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa

 

 

Prijedlog Zaključaka

 

 

Kalendar

Nema događaja u kalendaru
STUDENI 2019
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dječji kutak

skupa likovni

 

Internet forum

Pokrenuli smo forum za razmjenu mišljenja, te iznošenje stavova, prijedloga i postignuća koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa.
Internet forum