Poziv i Dnevni red za Radionicu „Smanjivanje rizika od katastrofa u urbanim sredinama“

 

 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje sa Institutom za globalnu obuku i trening (Global Education and Training Institute – GETI) Strategije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction – UNISDR) organizator je Radionice „Smanjivanje rizika od katastrofa u urbanim sredinama: razvoj kapaciteta za jačanje otpornosti gradova“ uz podršku Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, Udruge gradova i Časopisa Zaštita.

Radionica će se održati u Varaždinu od 25. do 27. travnja 2016. godine te pozivamo predstavnike gradova i županija u Republici Hrvatskoj da se prijave i sudjeluju na radionici.

Poziv

Obrazac za prijavu

Dnevni red_HR

Dnevni red_EN

 

 

Nacrt Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj

 

 

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o postupku izrade Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj, Radna skupina u četvrtak, 29. listopada 2015. godine, usuglasila je Nacrt Procjene rizika od katastrofa.

U svrhu prepoznavanja, razumijevanja i boljeg upravljanja rizicima, Vlada Republike Hrvatske Odlukom je zadužila Državnu upravu za zaštitu i spašavanje te ostale dionike po rizicima iz njihovog djelokruga rada da izrade Procjenu rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj.

Aktivnosti na izradi prve nacionalne Procjene rizika od katastrofa intenzivirale su se 2013. godine te je ona, izuzev nacionalne obaveze i obaveza prema Europskoj komisiji.

Državna uprava izradila je Smjernice za izradu Procjene rizika na području Republike Hrvatske te je, njihovim usuglašavanjem, otvoren postupak rada na dokumentu.

U postupku je ova Uprava koordinirala rad sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poljoprivredu, graditeljstvo, zdravlje, zaštitu okoliša, obranu i unutarnje poslove. Predstavnici većine tih tijela su u području nadležnosti koordinirali izradu scenarija rizika, proveli analizu rizika te koordinirali rad nositelja i izvršitelja koje su uključili u njihovu obradu iz područja nadležnosti tijela.

Više o čitavom procesu možete naći ovdje te na stranicama Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

 

Prezentacija

Odluka Vlade RH

Procjena rizika od katastrofa

 

 

Ostvaren napredak na izradi Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj

U svrhu prepoznavanja, razumijevanja i boljeg upravljanja rizicima, Vlada Republike Hrvatske Odlukom o postupku izrade Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene zadužila je Državnu upravu za zaštitu i spašavanje te ostale dionike po rizicima iz njihovog djelokruga rada da izrade Procjenu rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj (Procjena). S obzirom na složenost postupka izrade Procjene te da je po prvi put potrebno primijeniti novu metodologiju, potrebna ekspertiza razvija se paralelno s radom na dokumentu, što je veliki izazov za sve sudionike u tom postupku.

Hrvatska ima obavezu izraditi i usvojiti Procjenu rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj do kraja 2015. godine. Aktivnosti na izradi Procjene intenzivirale su se već krajem 2013. godine kada smo definirali i akcijski plan izrade Procjene rizika.

Izrada Procjene započela je zajedničkim sastankom svih zainteresiranih sektora i predstavnika vladinih i nevladinih organizacija i institucija. Tijekom sastanka predstavljen je nacrt Smjernica za izradu procjene rizika od katastrofa te posebno stavljen naglasak na kriterije za prikaz posljedica i nivoa rizika kako bi se prikupilo što više komentara i prijedloga s ciljem izrade što kvalitetnijeg dokumenta.

Koordinatori za obradu svakog pojedinog (od 11) rizika imali su zadatak:

-          prikupiti podatke o prijetnji i mogućim posljedicama katastrofe za odabrani scenarij i čitav teritorij Republike Hrvatske

-          osmisliti metodologiju izračuna rizika

-          obraditi scenarije za svaki rizik (najvjerojatniji i najgori mogući)

    • scenariji opisuju reprezentativne neželjene događaje koji mogu imati posljedice relevantne za Republiku Hrvatsku.

-          izračunati rizik za svaki od scenarija koristeći odabranu metodologiju i određene kriterije za razinu države

-          izračunati rizik za svaku od županija koristeći odabranu metodologiju i određene kriterije za razinu županije

    • rizici za svaku od županija neće se opisivati u scenarijima već isključivo prikazivati na karti, izračunati su metodologijom odabranom za svaki rizik, ali su posljedice izražene prema kriterijima određenim za razinu županije.

Ovi se zadaci privode kraju, a tijek izrade procjene možete pratiti na stranicama Hrvatske platforme za smanjenje rizika do katastrofa (www.platforma.hr).

Ovdje možete preuzeti sažetak dosadašnjeg rada na Procjeni rizika od katastrofa koji u vrlo kratkim crtama sažima sve scenarije odnosno rezultate izračuna rizika.

Procesi i metodologije procjenjivanja i analiziranja rizika neprestano se razvijaju, stoga Procjena predstavlja stanje s danom njezinog usvajanja.

Tekstovi ovog sažetka sadrže kratke opise scenarija i konteksta u koji su postavljeni te rezultate izračuna rizika kao i njihove kartografske prikaze. Sažeci ne sadrže metodologiju izračuna rizika ni izvore podataka, oni će biti dijelom konačnog dokumenta Procjene rizika od katastrofa.

Kako proces izrade Procjene još uvijek traje nedostaje još ključnih dijelova na koje će se Glavna radna skupina fokusirati u narednim mjesecima. Upravo zbog toga ovdje predstavljeni dokument nije sažetak Procjene već samo predstavljanje dosadašnjih rezultata Radne skupine za izradu procjene rizika.

Konačni dokument sadržavati će više informacija o utjecaju klimatskih promjena na svaki od rizika, rizici će se evaluirati i rangirati i Procjena će predstaviti i određene zaključke kao i preporuke koje će se koristiti pri izradi Strategije za smanjenje rizika od katastrofa, ali i pri svakoj sljedećoj Procjeni rizika od katastrofa.

Rad na ovom dokumentu nikad ne završava, bilo da je razlog razvoj novih metodologija, identifikacija novih rizika, dostupnost novih podataka i spoznaja ili trogodišnja obveza izrade novih procjena zemalja članica Europske unije. Svaki korak i stadij procesa izrade, bilo napredak ili izmjena moći ćete pratiti na ovim stranicama.

 

Dokument:

Sažetak dosadašnjeg rada na Procjeni rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj

 

 

Kalendar

Nema događaja u kalendaru
SRPANJ 2019
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dječji kutak

skupa likovni

 

Internet forum

Pokrenuli smo forum za razmjenu mišljenja, te iznošenje stavova, prijedloga i postignuća koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa.
Internet forum