Koordinacija za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom Vlade Republike Hrvatske prihvatila je Zaključke V. Konferencije Hrvatske platforme

 

25. ožujka 2014. godine Koordinacija za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom Vlade Republike Hrvatske prihvatila je Zaključke V. Konferencije Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

Tijela zadužena za provedbu zadaća iz Zaključaka V. Konferencije dobila su zadaću provesti aktivnosti te o provedenim aktivnostima izvještavati koordinatora aktivnosti Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa - Državnu upravu za zaštitu i spašavanje koja će o realizaciji izvještavati Vladu Republike Hrvatske na godišnjoj bazi.

 

Prihvaćanje zaključaka

Zapisnik sa sjednice Odbora HP

 

Održana radionica ispunjavanja UNISDR-ova HFA upitnika

HFA Monitor 2

 

2005. godine rezultat „Svjetske konferencije o smanjenju rizika od katastrofa“ UN–a, bio je „Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters“, odnosno hrvatski „Hyogo okvirni plan djelovanja od 2005. do 2015. godine: Izgradnja otpornosti naroda i zajednica od katastrofa“, kojim se definiraju pravci djelovanja u razvitku zaštite i spašavanja u svijetu za razdoblje do 2015. godine. Unutar tog razdoblja UN ISDR ured redovito provjerava stanje u državama potpisnicama, a ove je godine, pri isteku desetogodišnjeg razdoblja potrebno ispuniti detaljan upitnik uz suradnju svih tijela odgovornih za dio smanjenja rizika od katastrofa.

Početkom travnja relevantnim institucijama proslijeđen je dio upitnika te ih je Državna uprava za zaštitu i spašavanje zamolila za doprinos pri ispunjavanju upitnika.

Kako bi potakla raspravu o izazovima pred kojima se institucije zadužene za dio smanjenja rizika od katastrofa u Hrvatskoj nalaze, Državna uprava za zaštitu i spašavanje organizirala je radionicu utvrđivanja stanja smanjenja rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj na temelju pitanja iz upitnika Hyogo okvirnog plana djelovanja.

Radionica je održana 02. lipnja 2014. godine kada se raspravljalo o općenitim izazovima s kojima su institucije suočene tijekom svog rada na smanjenju rizika od katastrofa, odnosno odgovoru na katastrofe.

Ovo je prva takva radionica organizirana kako bi se dobila što realnija slika uz sudjelovanje svih relevantnih sektora u ispunjavanju upitnika, a rezultati će doprinijeti i budućoj kvalitetnijoj Strategiji smanjenja rizika od katastrofa.

Sažetak prijedloga odgovora na pitanja u upitniku i prijedloga ciljeva Republike Hrvatske za naredno razdoblje biti će poslan sudionicima na pregled i odobrenje, a konačna verzija stavljena i na stranicu Hrvatske Platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

2013-15-National-HFA-Monitor-Guidance-Note_1_MG.pdf

Održan inicijalni sastanak za izradu Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku

 Ugroze RH 2

 

Jučer, 07. travnja 2014. godine, održan je početni sastanak sa svim sudionicima u izradi Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.

Sastanak je organizirala Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji sa koordinatorima za pojedine rizike Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvom unutarnjih poslova, DHMZ-om, Hrvatskim centrom za razminiranje i DZRNS-om.

Sudionici su ukratko upoznati sa procesom koji će se odvijati u iduće gotovo dvije godine te sljedećim zadacima koje je potrebno izvršiti u zadanim rokovima.

Sljedeći zadaci su:

Koordinatori:

 • Odabrati institucije, sudionike radnih skupina za svaki rizik
 • Prikupiti nominacije članova radnih skupina za rizike – dostaviti u DUZS
 • U suradnji sa članovima radne skupine odrediti scenarije koji će se obrađivati
  1. Preliminarna procjena rizika za područje Hrvatske
  2. Određivanje najugroženijeg područja, lokacije scenarija
  3. Određivanje najvjerojatnijeg mogućeg događaja
  4. Provjera ispunjavanja kriterija na temelju preliminarne procjene rizika (iskustveni podaci)
  5. Određivanje najgoreg mogućeg scenarija za grupu rizika
  6. Kratak opis scenarija i obrazloženje odabira

Glavna Radna skupina za izradu Procjene rizika:

 • Odobrenje scenarija koji će se obrađivati

 

Sudionici su zamoljeni komentirati kriterije, smjernice i rizike

 • Komentari na identificirane rizike, smjernice i kriterije mogu se dostaviti direktno u Državnu upravu za zaštitu i spašavanje ili preko koordinatora određenog rizika do 22. travnja 2014. godine.
 • Sukladno komentarima te komentarima na kriterije izmijeniti će se i dio smjernica koji se odnosi na definiranje najvjerojatnijeg neželjenog događaja.

 

Na traženje sudionika ovdje su priloženi sljedeći dokumenti:

 

 

 

Kalendar

Nema događaja u kalendaru
OŽUJAK 2018
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dječji kutak

skupa likovni

 

Internet forum

Pokrenuli smo forum za razmjenu mišljenja, te iznošenje stavova, prijedloga i postignuća koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa.
Internet forum