Tečaj smanjenja rizika od katastrofa za ravnatelje škola

Nakon nekoliko godina održavanja međunarodnih tečajeva na temu smanjenja rizika od katastrofa (SROK), u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje održan je prvi nacionalni tečaj za ravnatelje škola na ovu temu. Tečaj su pohađali ravnatelji osnovnih škola i voditelji županijskih stručnih vijeća ravnatelja koji će stečeno znaslika ravnatelji 1
nje moći proširiti na ravnatelje u svojim županijama.

Četverodnevni tečaj osmišljen je oko uključivanja smanjenja rizika od katastrofa u svakodnevne školske aktivnosti na području Republike Hrvatske. Tečaj nudi osnove smanjenja rizika od katastrofa, razvoj pojma na globalnoj i nacionalnoj razini, aktivnosti smanjenja rizika, kao i osnovno razumijevanje odgovora i oporavka. Tijekom tečaja polaznici su imali priliku da novostečeno znanje primijene u simulacijama svakodnevnog rada u školi te da pripreme projekt na temu smanjenja rizika i prezentiraju ga na način na koji bi izradili prezentaciju za populaciju, učenike, učitelje i ostale ravnatelje u županiji.

CILJEVI:

  1. Bolje razumijevanje važnosti i povezanosti smanjenja rizika od katastrofa i škola.
  2. Bolje razumijevanje smanjenja rizika od katastrofa.
  3. Bolje razumijevanje uloga različitih dionika smanjenja rizika od katastrofa, posebice unutar lokalne zaslika ravnatelji 4
    jednice, različitih školskih i nastavnih aktivnosti te u svakodnevnom životu.
  4. Predstaviti i raspraviti koncept SROK-a, promocije i uključivanja prevencije, ublažavanja, spremnosti i oporavka od katastrofa u formalne i neformalne oblike edukacije.
  5. Umrežavanje ravnatelja u zajedničkom cilju smanjenja rizika u školama, dijeljenjem iskustava, znanja i prakse iz svakodnevnog rada u školama.
  6. Bolje razumijevanje uloge ravnatelja u provedbi aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa u školama.
  7. Implementacija stečenog znanja kroz praktični rad– ishod tečaja.

 

Zašto ravnatelji? Zašto osnovne škole.

S obzirom na prirodu smanjenja rizika od katastrofa, kao procesa koji mora teći u suradnji više sektora (predmeta) te koji zahtijeva uključivanje i koordinaciju cjelokupnog nastavnog i stručnog te administrativnog i tehničkog osoblja škole, djece i vanjskih partnera, ravnatelji su logičan izbor. Ravnatelj su koordinatori svih školskih aktivnosti te uslika ravnatelji 2tjelovljuju ulogu školskog upravitelja rizicima što ih čini osobama koje imaju najbolji pregled odnosno osobama koje mogu sprovesti u djelo integralan posao kao što je implementacija mjera smanjenja rizika od katastrofa „od zgrade do nastave“.

Razlog odabira osmogodišnjih škola vrlo je jednostavan – ujednačenost. Sve škole na području Hrvatske rade po istom planu i programu što uvelike olakšava organizaciju i pripremu tečaja, omogućava svim učenicima jednaku mogućnost prijenosa znanja i stjecanja vještina. Naravno, neće se stati na osnovnim školama, intencija je da budući tečajevi uključuju i srednje škole i đačke domove te da ponovo krenemo i sa tečajevima za učitelje i nastavnike.

 

 

Čemu težimo?

Obrazovanje je vrlo bitna stavka svakog društva, što posebice dolazi do izražaja u uvjetima kakvi vladaju tijekom katastrofa. Stoga je vrlo bitno da na čelu škola stoje educirani ljudi, sposobni provoditi odgojno-obrazovni proces i u najtežim uvjetima te školu organizirati kao sigurno središte, utočište, za sve stanovnike zajednice u kojoj se nalazi. Osim toga djeca u školama provode veliki dio svoga dana, učiniti taj boravak sigurnim te potaknuti djecu da svoje znanje implementiraju i u svojim domovima krajnji je cilj tečaja.slika ravnatelji 3

 

Suradnja s UNICEF-om Hrvatska

Suradnja na tečajevima je započela kao gostujuće predavanje predstavnika UNICEF-a, da bi tijekom godina prerasla u važan dio tečaja. Naime, UNICEF, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu, poseban napor ulaže u osiguravanje kontinuiteta održavanja odgojno-obrazovnog procesa uslijed katastrofa, zbog čega je na obostrano zadovoljstvo prepoznata potreba za ovakvom suradnjom na tečajevima za ravnatelje. Osim samog tečaja UNICEF Hrvatska i DUZS izradili su edukativan komplet pod nazivom Naučimo spriječiti katastrofe koji se sastoji od edukativne društvene igre i uputa za nastavnike.

Održana radionica „Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća“

Radionica JLPRSU ponedjeljak, 07. studenog 2016. godine u prostorijama Učilišta vatrogastva i zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje održana je radionica pod nazivom „Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća“.

Radionica je organizirana kako bi se predstavnike županija i Područnih ureda za zaštitu i spašavanje pobliže upoznalo sa postupkom izrade smjernica i procjene rizika na primjeru 2015. godine usvojene nacionalne procjene rizika od katastrofa te sa Kriterijima za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica koji će tek biti objavljeni na stranicama Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Svrha radionice je, dakle, bila upoznavanje predstavnika županija i Grada Zagreba sa zakonskim obavezama, Nacionalnom procjenom rizika od katastrofa te davanjem uputa i pomoći prilikom izrada Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

 

 

Prezentacije:

Zakonske obaveze.pdf

Prva nacionalna PRoK.pdf

Smjernice.pdf

 

Dokumenti:

Sazetak_Procjene_Rizika_RH

Smjernice_za_Procjenu_Rizika_RH

Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća

 

13. listopada - Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (International Day for Disaster Reduction – IDDR)

 

LTL kampanja

 

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa osmišljen je kako bi se promovirala potreba smanjenja rizika od katastrofa na svim razinama uz aktivno sudjelovanje od osobne preko razine zajednice do nacionalne.

Inicijativa je započela 1989. godine nakon poziva Opće skupštine Ujedinjenih Naroda koja vidi IDDR kao način promoviranja kulture svijesti o rizicima i smanjenju rizika što uključuje prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica i spremnost na odgovor te se do 2009. godine kao dan smanjenja rizika obilježavala druga srijeda u listopadu, a nakon 2009. godine usvojen je 13. listopada kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa.

 

Ove godine IDDR promovira i novu kampanju, „Sendai sedam“ („Sendai Seven“), pokrenutu nakon Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030. koji je usvojen 2015. godine kao nasljednik Hyogo okvirnog plana djelovanja 2005.-2015. Kampanja je vezana uz sedam ciljeva Sendai okvira te promovira postizanje sedam ciljeva kroz sedam godina sa ciljem spašavanja života, smanjivanja gubitaka od katastrofa i poboljšanja upravljanja katastrofama.

Ciljevi Sendai okvira su redom: 1) znatno smanjiti smrtnost do 2030., 2) znatno smanjiti broj osoba pogođenih katastrofama, 3) smanjiti direktne financijske gubitke, 4) znatno smanjiti štetu na kritičnoj infrastrukturi i prekid rada osnovnih službi, 5) znatno povećati broj država sa nacionalnim i lokalnim strategijama za smanjenje rizika od katastrofa, 6) znatno poboljšati međunarodnu suradnju u zemljama u razvoju kroz prikladnu i održivu potporu te 7) znatno povećati dostupnost i pristup sustavima za rano upozoravanje, informacijama o katastrofama i procjenama rizika.

Ove godine kampanja je posvećena prvom cilju, znatnom smanjenju globalne smrtnosti od katastrofa do 2030. godine s ciljem da se smanji prosječan broj osoba poginulih u desetljeću 2020.-2030. u usporedbi sa prosjekom 2005.-2015. Puni naziv ovogodišnje kampanje je „Preživi da bi ispričao: podizanje svijesti, smanjivanje smrtnosti“ („Live to Tell: Raising Awareness, Reducing Mortality“) jer, kao što je rekao Predsjednik Ekvadora, Rafael Correa, nakon potresa koji je u toj državi u travnju ove godine odnio 661 život,: „Sve se može ponovo sagraditi, ali izgubljeni životi se ne mogu vratiti i to je ono što najviše pogađa(http://www.preventionweb.net/files/49467_iddr2016conceptnotesen.pdf)

DC aw

 


 

DC award new

 

 

 

 

 

 

Hrvatska je članica Europskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa, regionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa čije je osnivanje pokrenuo regionalni Ured UN-a za smanjenje rizika od katastrofa (UNISDR). Forum se sastaje jednom godišnje te je 2012. godine, kada je Hrvatska predsjedala Forumom, prvi puta na sastanku dodijeljena nagrada osobi koja je na lokalnoj razini osobno mnogo doprinijela smanjenju rizika od katastrofa. 2013. godine nagrada je dobila ime po prerano preminulom i vrlo angažiranom na području smanjenja rizika od katastrofa na nacionalnoj i međunarodnoj razini, Damiru Čemerinu, te se sada svake godine dodjeljuje pod imenom „Nagrada Damir Čemerin“ („Damir Čemerin Award“).

 

 

 

Ove je godine sastanak EFDRR-a održan u Finskoj, a nagrada je također usklađena sa kampanjom „Sendai sedam“ te je dodijeljena radnoj grupi Finskog Programa za Globalnu Zdravstvenu Sigurnost koja je razvojem alata koji može procijeniti zdravstvenu sigurnost pojedinih zemalja utjecala na globalno smanjenje smrtnosti kroz doprinos otpornim zdravstvenim sustavima i ustanovama.

 

 

 

 

 

 

 

Kalendar

Nema događaja u kalendaru
STUDENI 2018
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dječji kutak

skupa likovni

 

Internet forum

Pokrenuli smo forum za razmjenu mišljenja, te iznošenje stavova, prijedloga i postignuća koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa.
Internet forum