13. listopada - Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (International Day for Disaster Reduction – IDDR)

 

LTL kampanja

 

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa osmišljen je kako bi se promovirala potreba smanjenja rizika od katastrofa na svim razinama uz aktivno sudjelovanje od osobne preko razine zajednice do nacionalne.

Inicijativa je započela 1989. godine nakon poziva Opće skupštine Ujedinjenih Naroda koja vidi IDDR kao način promoviranja kulture svijesti o rizicima i smanjenju rizika što uključuje prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica i spremnost na odgovor te se do 2009. godine kao dan smanjenja rizika obilježavala druga srijeda u listopadu, a nakon 2009. godine usvojen je 13. listopada kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa.

 

Ove godine IDDR promovira i novu kampanju, „Sendai sedam“ („Sendai Seven“), pokrenutu nakon Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030. koji je usvojen 2015. godine kao nasljednik Hyogo okvirnog plana djelovanja 2005.-2015. Kampanja je vezana uz sedam ciljeva Sendai okvira te promovira postizanje sedam ciljeva kroz sedam godina sa ciljem spašavanja života, smanjivanja gubitaka od katastrofa i poboljšanja upravljanja katastrofama.

Ciljevi Sendai okvira su redom: 1) znatno smanjiti smrtnost do 2030., 2) znatno smanjiti broj osoba pogođenih katastrofama, 3) smanjiti direktne financijske gubitke, 4) znatno smanjiti štetu na kritičnoj infrastrukturi i prekid rada osnovnih službi, 5) znatno povećati broj država sa nacionalnim i lokalnim strategijama za smanjenje rizika od katastrofa, 6) znatno poboljšati međunarodnu suradnju u zemljama u razvoju kroz prikladnu i održivu potporu te 7) znatno povećati dostupnost i pristup sustavima za rano upozoravanje, informacijama o katastrofama i procjenama rizika.

Ove godine kampanja je posvećena prvom cilju, znatnom smanjenju globalne smrtnosti od katastrofa do 2030. godine s ciljem da se smanji prosječan broj osoba poginulih u desetljeću 2020.-2030. u usporedbi sa prosjekom 2005.-2015. Puni naziv ovogodišnje kampanje je „Preživi da bi ispričao: podizanje svijesti, smanjivanje smrtnosti“ („Live to Tell: Raising Awareness, Reducing Mortality“) jer, kao što je rekao Predsjednik Ekvadora, Rafael Correa, nakon potresa koji je u toj državi u travnju ove godine odnio 661 život,: „Sve se može ponovo sagraditi, ali izgubljeni životi se ne mogu vratiti i to je ono što najviše pogađa(http://www.preventionweb.net/files/49467_iddr2016conceptnotesen.pdf)

DC aw

 


 

DC award new

 

 

 

 

 

 

Hrvatska je članica Europskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa, regionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa čije je osnivanje pokrenuo regionalni Ured UN-a za smanjenje rizika od katastrofa (UNISDR). Forum se sastaje jednom godišnje te je 2012. godine, kada je Hrvatska predsjedala Forumom, prvi puta na sastanku dodijeljena nagrada osobi koja je na lokalnoj razini osobno mnogo doprinijela smanjenju rizika od katastrofa. 2013. godine nagrada je dobila ime po prerano preminulom i vrlo angažiranom na području smanjenja rizika od katastrofa na nacionalnoj i međunarodnoj razini, Damiru Čemerinu, te se sada svake godine dodjeljuje pod imenom „Nagrada Damir Čemerin“ („Damir Čemerin Award“).

 

 

 

Ove je godine sastanak EFDRR-a održan u Finskoj, a nagrada je također usklađena sa kampanjom „Sendai sedam“ te je dodijeljena radnoj grupi Finskog Programa za Globalnu Zdravstvenu Sigurnost koja je razvojem alata koji može procijeniti zdravstvenu sigurnost pojedinih zemalja utjecala na globalno smanjenje smrtnosti kroz doprinos otpornim zdravstvenim sustavima i ustanovama.

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteti Hrvatske platforme

 
 

Kalendar

Nema događaja u kalendaru
PROSINAC 2018
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dječji kutak

skupa likovni

 

Internet forum

Pokrenuli smo forum za razmjenu mišljenja, te iznošenje stavova, prijedloga i postignuća koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa.
Internet forum